seva

Seva is een term die we in India gebruiken en betekent: vrijwillige dienstbaarheid: je inzetten om anderen te helpen zonder er iets voor terug te willen.

Wij kennen het beter als vrijwilligerswerk.

Seva doen kan op vele manieren: fysiek helpen waar nodig, gebed voor mensen die hulp nodig hebben, financieel bijdragen enz..

Op deze manieren doet ’t Letterhuis ook aan SEVA:

  • We zijn Plan ouders voor een Indisch meisje: Pritti Kumari en haar omgeving
  • Op 15 aug. ’14 organiseerden we in Kasterlee een gebedssamenkomst met thema:” het eren van de Moeder” . Deelnemers kwamen met hun moeder ( fysiek of op foto) en we zongen samen Kempische Marialiederen , deden een ritueel om de zegening te vragen  van de Goddelijke Moeder en gaven mekaar deeksha. De vrijwillige bijdragen die werden opgehaald , schonken we aan een organisatie “Tansila” uit Burkina Faso die weeskinderen steunt. We konden hiermee de 3-jarige opleiding van een 14 jarig meisje betalen dat verkracht werd door soldaten en een jongetje ter wereld bracht, daardoor verstoten werd en bij Zusters werd opgevangen .
  • René is peter van dit jongetje en zorgt voor financiële ondersteuning van zijn gezondheid en schoolkosten.
  • In ’t Letterhuis staat op de toog onze “GEBEDENPOT “. Iedereen kan hierin een verzoek tot gebed deponeren. Wens je een gebed voor jezelf of iemand, kan je dit op een briefje schrijven en in de pot stoppen.

DSC_0166Iedere week wordt die gebedenpot in de Heilige Kamer gezet en wordt er daar gebeden voor de vervulling van deze wensen.

  • De Sacred Chambers (Heilige Kamers) zijn iedere woensdagnamiddag op afspraak te bezoeken. In jan. 2014 ben ik hiervoor ingewijd en opgeleid in India. Dit proces is een wonderbaarlijke manier om bevrijd te worden en je wensen te laten vervullen.
  • Wekelijks sluiten we aan bij de European deekshagroep waar we op maandag van 20 tot 21 u.bidden voor eenheid in Europa.

 

error: Content is protected !!