moolamantra

MOOLAMANTRA

Om
Sat Chit Ananda Parabrahma
Purushotama Paramathma
Sri Bhagavati Sametha
Sri Bhagavate Namaha

De Moolamantra is een mantra die vaak gezongen, gebeden of beluisterd wordt tijdens Oneness-bijeenkomsten. De mantra heeft een speciale betekenis, die het aardse met het hemelse verbindt, het mannelijke met het vrouwelijke, en ons in contact brengt met de Eenheid en de Bron van het bestaan.

Je kan de Moolamantra gebruiken …

  • Om een ruimte te zuiveren…
  • In noodsituaties…
  • In conflict momenten…
  • Als je hulp nodig hebt…
  • Als rechtstreeks telefoonnummer naar God…
  • Om rustig te worden…
  • Om je bewustzijn te verhogen en uit te breiden…
  • Om een zegening te ontvangen…
  • Enz…

 

 

UITLEG EN VERTALING

De Mantra zingen is als het roepen van een naam. Net zoals je de aanwezigheid van een persoon voelt als je hem of haar roept, manifesteert zich op dezelfde wijze de Allerhoogste energie rond diegene die de Mantra zingt. Aangezien het Universum alomtegenwoordig is, kan de Allerhoogste energie zich overal en op alle tijden manifesteren. Het is ook heel belangrijk te weten dat, als de aanroeping gebeurt uit respect, grote nood, nederigheid,… deze innerlijke houding de Aanwezigheid sterker maakt. Als je de Vedische Mantra chant, zelfs zonder de betekenis daarvan te kennen, draagt dit kracht uit. Wanneer je de betekenis kent en het lied vanuit het gevoel, uit het hart zingt stroomt de energie miljoenen malen krachtiger. Daarom is het belangrijk de betekenis van de mantra te kennen wanneer je hem gebruikt.

BETEKENIS

OM: is de oerklank of de Universele klank waardoor en waarop het hele universum vibreert en heeft heel veel verschillende betekenissen. Gezegd wordt: in het begin was er het Opperste Woord en het Woord creëerde alles.
Dat woord is OM. Bij diepe meditatie, in stilte, kan je de klank OM in je horen. Uit de klank OM is de hele creatie ontstaan. OM betekent ook het uitnodigen van de Hogere Energie. Deze goddelijke klank heeft de kracht om te creëren, te handhaven en te vernietigen en geeft leven en beweging aan al datgene dat bestaat.

SAT: het alles doordringende bestaan dat vormvrij, vormloos en alomtegenwoordig is. Het is het Ongemanifesteerde. Het wordt ervaren als de Leegte van het Heelal. Alles dat gevoeld kan worden en vorm heeft, ontwikkelde zich vanuit dit Ongemanifesteerde. Het kan enkel gezien worden in het groter geheel en wanneer het vorm aangenomen heeft. Wij zijn in het Heelal en het Heelal is in ons. De oorzaak manifesteert zich als het gevolg. Het Heelal is de oorzaak en wij zijn het gevolg.

CHIT: het Pure Bewustzijn van het Heelal dat oneindig is, de alomtegenwoordige manifesterende kracht van het Heelal. Uit dit alles is ontstaan wat wij de Dynamische energie of kracht noemen. Het kan zich in iedere vorm of gedaante manifesteren. Het is het bewustzijn dat zich manifesteert als beweging, als gravitatie, als magnetisme, enz. Het manifesteert zich ook als de handelingen van het lichaam, in de vorm van gedachten. Het is de Allerhoogste staat van Zijn.

ANANDA: de aard van gelukzaligheid, liefde en vriendschap van het Heelal. Wanneer je ofwel de Opperste Energie in deze Creatie ervaart (SAT) en één wordt met het Bestaan ofwel het aspect van Puur Bewustzijn (CHIT) ervaart, ga je een staat van Goddelijke Gelukzaligheid en eeuwig geluk (ANANDA) binnen. Dit is de oorspronkelijke staat van het Heelal, dat de grootste en de meest diepgaandste staat van extase is die je ooit ervaren kan wanneer je in contact staat met jouw Hoger Bewustzijn.

PARABRAHMA: het Opperste Wezen in zijn Absolute vorm van Zijn, voorbij ruimte en tijd. Het is de essentie van het Heelal dat met én zonder vorm is. Het is de Opperste Schepper.

PURUSHOTHAMA: heeft verschillende betekenissen. Purusha betekent ziel en Uthama betekent het Allerhoogste, de Allerhoogste of Opperste geest. Het betekent ook de Allerhoogste energiekracht die ons begeleidt vanuit de allerhoogste wereld. Purusha betekent ook Mens en Puroshothama is de energie die belichaamd is in een Avatar die de Mensheid helpt en begeleidt en nauw betrekking heeft op de geliefde Creatie.

PARAMATHMA: de Allerhoogste energie die aanwezig is in ieder schepsel en in alle wezens, levende en niet-levende. Het is de essentie, het wezen of de Antaryamin die vormloos of juist in iedere vorm bestaat. Het is de Kracht die naar je komt om je te begeleiden en te helpen zodra en wanneer je maar wilt.

SRI BHAGAVATI:  het vrouwelijke aspect, dat als de Allerhoogste Intelligentie in actie wordt gekarakteriseerd, de Kracht (de Shakti). Het is het Moeder Aarde aspect (de Goddelijke Moeder) van de creatie.

SAMETHA:  samen met, gezamenlijk of verbonden met.

SRI BHAGAVATE:  het Mannelijk aspect van de Creatie, dat onveranderbaar en permanent is.

NAMAHA: de begroeting van of het zich onderwerpen aan het Universum dat OM is en ook de kwaliteiten bezit van SAT-CHIT-ANANDA, dat alomtegenwoordig is, onveranderlijk en veranderlijk tegelijkertijd, de Allerhoogste geest in een menselijke vorm maar ook vormloos is, de essentie van alles wat in de vrouwelijke en mannelijke vorm met de Allerhoogste intelligentie kan begeleiden en helpen. ‘Ik zoek altijd Uw aanwezigheid en begeleiding’.

error: Content is protected !!