Algemene voorwaarden en Privacy Policy

Algemene voorwaarden

 

1.De verkoper

 

De website en webshop ’t Letterhuis is eigendom van

Annemie Van De Water en René van Ham
Markt 10

2460 Kasterlee
België

014/84 85 40

Email: info@tletterhuis.be

BTW: BE 0863.117.876

Ondernemingsnummer 0629614132

 

In deze overeenkomst refereren we met klant naar:
elk natuurlijk persoon, instituut of bedrijf dat toegang heeft tot, en gebruik maakt van de diensten aangeboden op deze website.

Wanneer de klant een online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde, gewijzigd worden, zonder voorafgaande mededeling.

 2.Prijzen

De prijzen vermeld op www.tletterhuis.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

Op alle bestellingen via www.tletterhuis.be zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
’t Letterhuis behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren.

’t Letterhuis  is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

 

 1. Bestelling Nadat de klant de bestelling heeft afgerond, betaald en heeft verstuurd, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken. Foutieve informatie waardoor een vlotte levering in het gedrang komt, is de verantwoordelijkheid van de koper.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn of haar paswoord vertrouwelijk te houden om misbruik te voorkomen

Binnen België wordt het pakket normaal binnen 3 à 5 werkdagen geleverd. Je bent als koper zelf verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen, wat aanleiding kan geven tot extra kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op onze website de prijzen exclusief transport en levering van de goederen. De kosten van transport en levering worden apart vermeld. Leveringstermijnen van producten worden door ons steeds bij benadering meegedeeld en binden ons niet. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van jou als koper, tenzij er sprake is van opzettelijke vertraging. Daaronder verstaan wij een vertraging, door ons toedoen, van meer dan 14 dagen na de door ons meegedeelde levertermijn.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer wij producten niet kunnen leveren, betalen wij aan jou de betaalde sommen terug zonder interest of vergoeding.

 

 

 

 1. Betaling Betaling kan op één van de volgende manieren gebeuren:via een online betaling op deze site met de door u gekozen betaalmethode.

of

via een cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.

 

 1. Levering

De bestelling wordt zo snel mogelijk verstuurd nadat de verkoper de betaling ontvangen heeft. De verkoper stelt alles in het mogelijke om de aangekochte artikelen binnen de drie werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. Mochten deze data iets afwijken, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. De levering gebeurt binnen de 10 dagen in België, binnen de 15 kalenderdagen in alle Europese landen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders vermeld op de webshop bij het betreffende product. De koper heeft de keuze om

 • de bestelling gratis af te halen in onze winkel tijdens de openingsuren
 • te laten verzenden en thuis te bezorgen via BPost met €7,50 verzendingskost in België en €7 verzendingskost in Nederland en Frankrijk.
 • op te halen in een BPost Pick-up Point aan € 6,50 in België.
 • Vanaf €50 verzenden we jouw bestelling gratis in België

Alle pakketten worden verstuurd en afgeleverd door BPost.  Als uw pakket wordt aangemeld als de klant niet aanwezig is, wordt hiervan een melding in de brievenbus nagelaten. Met dit briefje kan het pakket afgehaald worden in het vermelde postkantoor of postpunt. De klant is zelf verantwoordelijk om dit pakje binnen de vermelde tijd af te halen. Als dit niet gebeurde binnen de vermelde periode, wordt het pakket naar de verkoper teruggestuurd. De kosten voor het opnieuw opsturen van uw pakket, zijn voor rekening van de klant.

De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De klant is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder zijnde Bpost.

‘t Letterhuis is niet verantwoordelijk voor vertraging in het uitvoeren of het niet uitvoeren van overeenkomsten gevolge stockbreuk, stakingen, en overmacht.

6. Risico van verzending en omruiling

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. Wij verpakken onze producten zorgvuldig om beschadigingen quasi onmogelijk te maken. Ieder pakje verstuurd met Bpost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.
Onze producten hebben een “specifieke” waarde en worden met de grootste zorg gekozen. Omruilen is helaas niet mogelijk.

 

 1. Verzakingsrecht – retourneren

Je kan van de aankoop afzien binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dien je dit per e-mail aan ons kenbaar te maken, met vermelding van het bestelnummer. Vervolgens dien je het artikel binnen 7 dagen na aanmelding van de retour in originele, ongeopende en verkoopbare staat aan ons terug te zenden, dit op eigen risico en kosten. Dit geldt enkel voor consumenten, niet voor professionele klanten.

 

 

 1. Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website en webshop met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ’t Letterhuis of rechthoudende derden.

Wie de inhoud, zonder de toestemming van ‘t Letterhuis, gebruikt voor eigen doeleinden kan strafrechterlijk vervolgd worden. Iedere reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking onder welke vorm dan ook en het gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

‘t Letterhuis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ’t Letterhuis alles binnen het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Kleuren van kaarten en artikelen kunnen mogelijks lichtjes afwijken van de foto’s op de website. Indien u een aankoop doet, bent u hiervan op de hoogte en bent u akkoord met de Algemene Voorwaarden.
’t Letterhuis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan mailen naar info@tletterhuis.be

De site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper. De verkoper stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot de werkelijk betaalde prijs

‘t Letterhuis geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
‘t Letterhuis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

 1. Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten.
Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren.
Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat ‘t Letterhuis niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

 

11.Klachten

De klant onderzoekt onmiddellijk na ontvangst  of de goederen geen zichtbaar gebrek vertonen en of de goederen conform zijn bestelling geleverd werden.
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering vermeld te worden per aangetekend schrijven of per e-mail op straffe van verval.
De klant verbindt er zich eveneens toe het gebrekkige product binnen de 7 kalenderdagen terug te sturen naar de verkoper op het bovenvermelde retouradres. De kosten voor terugzending zijn in alle gevallen voor rekening van de klant.
In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid voor de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

12.Privacybeleid

Toestemmingsclausule Voor het onderschrijven van een nieuwsbrief – contactformulier – cookies

 

Wij danken u voor uw belangstelling voor onze website en nieuwsbrief.
Mogen wij u vragen om onderstaande tekst even door te nemen, zo dat u mee bent met de privacy en bescherming van de persoonsgegevens gelinkt aan ons online verhaal.

 

‘t Letterhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ‘t Letterhuis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 1. a) Aard van de te verwerken persoonsgegevensIn het kader van het onderschrijven van onze nieuwsbrief dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres …
  Voor wat andere persoonsgegevens betreft dient u zich steeds te beperken tot wat noodzakelijk is voor het beoogde doel.b) Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ’t Letterhuis gelegen: Markt 10, 2460 Kasterlee;  hierna steeds vermeld als ‘de verantwoordelijke’
  Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de verantwoordelijke ( ’t Letterhuis) via brief op het bovenstaande adres of via e-mail info@tletterhuis.bec) Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.’t Letterhuis ( verantwoordelijke) verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  – het versturen van een ( maandelijkse) nieuwsbrief per e-mail
  – de in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.
  – Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal de verantwoordelijke de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

  d) Welke persoonsgegevens?

  In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kunnen door (‘t Letterhuis) de verantwoordelijke volgende persoonsgegevens verwerkt worden : voornaam, naam, e-mailadres, …
  ‘t Letterhuis, de verantwoordelijke, verwerkt enkel persoonsgegevens aangebracht door uzelf.
  De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden.

  e) Ontvanger van gegevens

  ’t Letterhuis , de verantwoordelijke doet beroep op een externe provider voor het verzenden van een nieuwsbrief en een goed beheer van de website en webshop.

  f) Veiligheidsmaatregelen.

  Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft ’t Letterhuis, de verantwoordelijke, de procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring.

  Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar ’t Letterhuis, de verantwoordelijke, een beroep op doet.

  g) Bewaringstermijn

  Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de duur dat de nieuwsbrief onderschreven wordt.
  Na het verstrijken van de onderschrijving worden, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist.

  h) Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

  U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

  Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met: Annemie Van De Water – ’t Letterhuis – 10. info@tletterhuis.be

  i) Het gebruik van cookies

  Pas als u kiest om cookies in te laden op onze website zal dat gebeuren. De informatie over cookies kan u terugvinden op onze website tletterhuis.be

  j) Klachten

  Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ’t Letterhuis kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel  +32 (0)2 274 48 00
  Fax : +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: commission@privacycommission.be
  URL: https://www.privacycommission.be

  k) Toestemming

  De onderschrijver verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft aan ’t Letterhuis ,de verantwoordelijke, de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken.
  Indien ja kan u verder gaan met de inschrijving op onze nieuwsbrief. Indien neen dan danken wij u voor uw belangstelling voor onze nieuwsbrief, maar kunnen we verder geen gevolg geven aan uw verzoek.
  Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan u uitschrijven

 2. Bevoegde rechtbank en toepasselijk rechtIngeval van eventuele betwistingen is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT bevoegd.