annemie_persoonlijke_sessies_2

PERSOONLIJKE COACHING / MEDITATIE

Nu ook online te volgen via ZOOM programma owv covid restricties

In een persoonlijke sessie met jou of met jullie als koppel, als duo, hanteer ik 3 “V’s “

VERBINDEN

VOELEN

VERZACHTEN

Mijn hele leven lang zocht ik zelf steeds naar de onderliggende oorzaak als er dingen dienden opgelost te worden. Als kind, als leerkracht, als mama, als partner, als vrouw.

Met behulp van mijn talloze opleidingen en inwijdingen gaan we samen op zoek naar wat aan de basis ligt van jouw struikelste(n)en. We herverbinden weer met jouw innerlijke essentie.

TURN TO THE LIGHT WITHIN

Wat houdt een sessie in?

Na een gesprek met jou volgt een geleide meditatie en energetische heling.

Als Advanced Oneness Trainer, Stress Detox Trainer, Master Integrated Energy Therapy en Chakra Heling gecertificeerde ben ik opgeleid om problemen aan de wortel samen met jou te ontdekken en op een zachte, doch efficiënte manier aan te pakken.
Er mag dan weer ruimte komen om je te verbinden met wat er vast zit, het voelen wat je wil helen en te verzachten wat er zo verhardde in jou en je hart.

Voor wie?

Jij zoekt naar diepgaande oplossingen die aan de basis liggen van de problemen die je ( herhaaldelijk) ervaart in je leven: relationeel, financieel , mentaal, fysiek

Jij gaat het pad naar zelfbewustzijn aan en gaat resoluut voor heling van wat je belemmert

Jij wil weer die stralende, energieke en liefdevolle persoon te zijn die je ooit was of wenst te worden.

  • traumaheling
  • rouw en verlies
  • relatieproblemen
  • depressie
  • burn-out
  • misbruik

Praktisch

Een sessie duurt 1 uur.
Nadien, bekijken we in samenspraak met jou kijken hoe en of je wil vervolgen.

Een afspraak kan op donderdag en vrijdag en kan je bij voorkeur telefonisch maken op 0497/23 80 89
Deze persoonlijke sessies zijn geen vervanging van medische behandelingen. Ze kunnen wel aanvullend werken op emotionele lagen van ons bewustzijn.

Wees van harte welkom!
Annemie

Zo verwoorden sommigen het:

"Ik weet niet hoe het werkt, maar het wèrkt!"
"Als gezondheidswerker met een drukke prestigieuze job, was ik gewoon te zorgen voor het goed functioneren van mensen en had ik vaak een belangrijke controle over hun (lichamelijk) welzijn. Daarnaast hield ik er een druk sociaal leven op na met een vaak overvolle agenda aan uitdagende bezigheden. Er restte weinig tijd voor reflectie en introspectie.
Tot ik enige tijd geleden door “het leven” in snelheid werd gepakt. Ik kreeg gaandeweg minder voeling met mijn eigen emoties. Mijn empathisch vermogen verzwakte en er ontstonden conflictueuze situaties op verschillende fronten. Uiteindelijk ging mijn eigen functioneren, beroepsmatig, sociaal en familiaal eronder lijden.

Een goede vriendin kreeg me overtuigd om hulp te zoeken en verwees me naar Annemie.
Ik stond, vanuit mijn klassieke opleiding, aanvankelijk weigerachtig tegenover “alternatieve methodes” zoals meditatie, chakra’s en dergelijke. Het was me ook helemaal niet duidelijk waaraan ik me moest verwachten.

Van bij de eerste sessie werd deze vooroordelen opzij gezet door een diep gevoel van warmte, veiligheid en geborgenheid. Tijdens een gespreksessies hielp Annemie mij om de diepere oorzaak van mijn onevenwicht en mijn conflicten te zoeken. In de daarop volgende begeleide meditatie bracht ze mij terug naar moeilijke momenten uit mijn verleden, uit mijn jeugd. Ik kreeg gaandeweg opnieuw contact en voeling met dieperliggende emoties.

Op heel korte tijd resulteerde deze begeleiding in het herstel van de wat spaak gelopen relatie met mijn ouders. Ik werd opnieuw milder gestemd en had terug oog en oor voor mensen rondom mij.

Kortom, mijn bezoek aan Annemie heeft me opnieuw een stuk bewustwording gegeven dat ik zelf moeilijk had gevonden. "